Tin tức & Sự kiện
TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
[09:05 - 01/04/2021]

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an sinh xã hội, ngày 29/03/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Văn bản 789/UBND-KGVX chỉ đạo về việc này.

Theo đó, UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung:

- Không lơ là, chủ quan, chủ động các phương án chống dịch với phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh; từng sở, ngành, từng huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế chủ động rà soát, tập huấn, diễn tập phòng dịch chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản khi có dịch bệnh xâm nhập. Quán triệt phương châm “truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp” và thực hiện cách ly tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), khống chế mầm bệnh, không để lây lan rộng ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội.

- Tiếp thu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người không cần thiết (đối với đám cưới, đám tang cần hạn chế số lượng người tham gia và thực hiện tốt 5K); chú ý các biện pháp phòng, chống dịch với các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao; quản lý chặt chẽ người nhập cảnh đến địa bàn tỉnh, thường xuyên kiểm tra, giám sát phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú...

- Từng huyện, thành phố, từng sở ngành, cơ quan cấp tỉnh có phương án cụ thể và tổ chức thực hiện tốt mục tiêu kép vừa kiểm soát chặt chẽ để phòng, chống dịch, vừa thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Lan Phương