Tin tức & Sự kiện
Thông báo việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
[08:29 - 01/11/2021]

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4129/UBND-THCBKS ngay 26/10/2021 về việc thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại tỉnh, như sau:

 

Kể từ ngày 01/11/2021, toàn  bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Số 609, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Tòa nhà Bưu điện tỉnh)

 

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo!