Tin tức & Sự kiện
Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
[15:08 - 25/03/2021]

Ngày 08/3/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 609/KHBTP về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” và thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi.

Ngày 08/3/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ Cuộc thi số 610/TL-BTC, theo đó, Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn.

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán trong vòng 20 phút) được thiết kế sẵn. Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày (từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021); cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Lan Phương