Tin tức & Sự kiện
Hội nghị tập huấn công tác thỏa thuận quốc tế năm 2021
[08:05 - 25/10/2021]

Ngày 19/10, Hội nghị tập huấn công tác thỏa thuận quốc tế năm 2021 được Bộ Ngoại giao tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của gần 400 đại biểu từ 293 điểm cầu của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và các địa phương.

 

 

Tỉnh Tuyên Quang tham dự Hội nghị với 8 điểm cầu trong đó 1 điểm cầu đặt tại Sở Ngoại vụ với sự tham dự của các đại biểu thuộc các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 7 điểm cầu còn lại thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Hội nghị đã tập trung phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Thỏa thuận quốc tế, Nghị định số 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức và Nghị định số 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến việc ký kết các thỏa thuận quốc tế, văn bản hợp tác quốc tế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật và Nghị định.

 

 

Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thỏa thuận quốc tế, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức các bộ, ban, ngành và địa phương trong công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong tình hình mới.