Tin tức & Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH 75 NGHÌN SÁNG KIẾN, VƯỢT KHÓ, PHÁT TRIỂN
[15:02 - 25/03/2021]

Ngày 16/03/2021, Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang đã có Văn bản số 259/CĐ về việc tổ chức thực hiện Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển.

Theo đó, Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát động Chương trình 75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực phát huy tinh thần sáng tạo, tìm tòi đề ra những giải pháp nhằm: Tăng năng suất lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý, điều hành; sáng kiến vì cộng đồng trong các lĩnh vực giáo dục,... lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021), 75 năm Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức trọng thể tại Việt Nam (1/5/1946 - 1/5/2021), năm thứ 10 tổ chức Tháng Công nhân. 

- Đối tượng tham gia: Đoàn viên, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2021 đến tháng 5/2021.

- Thủ tục xét, ra quyết định công nhận sáng kiến: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp nhận các giải pháp của đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ sở; phối hợp cùng bộ phận chuyên môn thẩm định, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xét, quyết định công nhận sáng kiến (cấp cơ sở) theo thẩm quyền.

- Hình thức biểu dương, khen thưởng: 

+ Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn căn cứ tình hình thực tế có các hình thức khuyến khích, động viên, khen thưởng đối với đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia Chương trình.

+ Tùy theo hiệu quả của sáng kiến được công nhận, người có sáng kiến được các cấp Công đoàn từ Trung ương đến cơ sở biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp.

* Sáng kiến có thể được nghiên cứu, đề xuất trước tháng 2/2021 nhưng bắt đầu triển khai thực tế trong giai đoạn từ tháng 2/2021 đến tháng 5/2021. Trong việc xét công nhận sáng kiến cần chú ý về hiệu quả thực tế do việc áp dụng sáng kiến đem lại, phù hợp với trình độ, vị trí công tác của cá nhân; đề nghị các cơ sở không đặt tiêu chí quá cao về hiệu quả khi xét, công nhận sáng kiến.

Lan Phương