Tin tức & Sự kiện
CHI BỘ SỞ NGOẠI VỤ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
[10:28 - 11/10/2021]

Trước vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe con người trên toàn thế giới, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan về bảo vệ môi trường và xử lý, chống rác thải nhựa, ngày 08/10/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang”.

 

 

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đã được thông tin về nguồn gốc rác thải nhựa; vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay; tác động nghiêm trọng của rác thải nhựa đến môi trường và sức khỏe con người; hiện trạng rác thải tại tỉnh Tuyên Quang và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cũng như việc hưởng ứng, triển khai của Sở Ngoại vụ đối với Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan, đơn vị chức năng thuộc tỉnh, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 648/KH-SNgV ngày 28/10/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa; Văn bản số 652/SNgV-VP ngày 24/9/2021 về việc thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Sở đã tổ chức các hoạt động thiết thực như: quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan nội dung chỉ đạo của tỉnh về quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa; bố trí thùng rác để phân loại rác tại nguồn đối với rác thải nhựa, rác thải có thể tái chế; sử dụng cốc, bình thủy tinh để thay thế nước lọc đóng chai trong các cuộc họp, hội nghị; sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường; thường xuyên tổ chức lao động, vệ sinh khuân viên cơ quan...

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề các đồng chí đảng viên Chi bộ đã trao đổi, thảo luận và đề xuất các biện pháp hữu ích nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường ở công sở, tại gia đình và nơi công cộng. Trong thời gian tới, Chi bộ, cơ quan Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa để góp phần làm cho cơ quan “xanh-sạch-đẹp”, thiết thực hưởng ứng phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.