THôNG TIN CHUNG

Thông tin về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
[08:24 - 18/02/2020]
Quần đảo Hoàng Sa nằm trong một phạm vi khoảng 15.000 km2, giữa kinh tuyến khoảng 111 độ Đông đến 113 độ Đông, khoảng...
Cách xử lý khi bị ốm đau hoặc tai nạn ở nước ngoài
[15:35 - 21/06/2016]
Để giúp các bạn nhanh chóng có biện pháp khắc phục hoặc tìm được sự giúp đỡ cần thiết từ các cơ quan đại...