NGOạI GIAO VăN HóA

Áo dài - nét đẹp đặc sắc của văn hoá Việt Nam
[17/03/2016]
Từ hàng trăm năm nay, chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam đã được coi là "quốc hồn quốc tuý" của dân tộc...