Lãnh sự - Lễ tân
Thông báo về việc công khai email, số điện thoại liên hệ cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa trực thuộc Văn phòng Sở Ngoại vụ
[09:36 - 22/02/2021]

Nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác tiếp nhận, giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị, góp ý của cá nhân, tổ chức, Văn phòng Sở Ngoại vụ công khai họ tên, email, số điện thoại liên hệ của Bộ phận một cửa trực thuộc Văn phòng Sở Ngoại vụ như sau:

1. Đồng chí Phạm Đức Trung, Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ, Số điện thoại 0983.412.576;

Email: phamtrung.dfa@gmail.com

2. Đồng chí Lê Thị Thanh, Trưởng bộ phận một cửa Số điện thoại: 0915.377.656;

Email: Lethanh.dfa@gmail.com

Trường hợp tổ chức công dân có kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính hoặc cần trợ giúp trong quá trình giao dịch với bộ phận có thể liên hệ theo số điện thoại và địa chỉ email như trên để được hỗ trợ./.