Hợp tác quốc tế
Nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, công tác quản lý đoàn vào trên địa bàn tỉnh
[14:37 - 05/09/2016]

Ngày 26/8/2016, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng chủ trì tổ chức buổi làm việc với các cơ quan chuyên môn liên quan và đơn vị tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, quản lý đoàn nước ngoài của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 đến nay.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Sở Ngoại vụ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác phi chính phủ nước ngoài, công tác quản lý đoàn nước ngoài của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh, trong đó, từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 14 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tài trợ cho 32 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án với tổng giá trị viện trợ cam kết đạt trên 8 triệu USD, giá trị giải ngân đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 5 triệu USD; có 35 đoàn công tác nước ngoài của các tổ chức phi chính phủ vào thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh.
Công tác phi chính phủ nước ngoài, công tác quản lý đoàn vào trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã có bước chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp, các ngành được nâng cao; công tác tiếp nhận viện trợ, quản lý hoạt động, quản lý và sử dụng viện trợ, quản lý đoàn vào dần đi vào khuôn khổ; một số cơ quan, đơn vị có sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ trong quá trình tiếp nhận và triển khai các dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa nắm rõ các quy định của Nhà nước và của tỉnh dẫn đến việc tiếp nhận khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài, thực hiện các thủ tục đề nghị cho phép đoàn nước ngoài vào thăm và làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đảm bảo theo quy định.

 

Nhằm tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phi chính phủ nước ngoài, công tác quản lý đoàn vào, một số giải pháp đã được các cơ quan chuyên môn và đơn vị tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài đề xuất  triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó: tiếp tục phổ biến quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác phi chính phủ nước ngoài, công tác quản lý đoàn vào trên địa bàn tỉnh; không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân về vai trò, vị trí, các nội dung, thông tin có liên quan đến công tác phi chính phủ nước ngoài; phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phi chính phủ nước ngoài; không ngừng nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác phi chính phủ nước ngoài, công tác quản lý đoàn vào; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý đoàn vào, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài đảm bảo kịp thời, linh hoạt.

 

Tổ chức GNI đến thăm và làm việc với Sở Ngoại vụ


Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã đánh giá cao nội dung buổi làm việc, coi đây là dịp để các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trao đổi, thảo luận, chia sẻ khó khăn, vướng mắc, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và rút kinh nghiệm trong quá trình tiếp nhận việc trợ phi chính phủ nước ngoài và đón tiếp các đoàn công tác của tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào thăm và làm việc tại địa phương. Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ từ các cơ quan chuyên môn trong tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác giữa các đối tác tại địa phương và tổ chức phi chính phủ nước ngoài được triển khai thuận lợi trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước và của tỉnh.
 

Thùy Linh