GIớI THIệU TỉNH TUYêN QUANG

Giới thiệu chung | Du lịch | Tiềm năng |

Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và “Lễ hội Thành Tuyên năm 2016”
[17/03/2016]
Ngày 14/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình hợp tác...
CÁC THÔNG TIN VÀ SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ TỈNH TUYÊN QUANG
[17/03/2016]
Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc, nằm giữa Đông Bắc và Tây Bắc của Việt Nam, phía Đông giáp tỉnh Bắc...