GIớI THIệU TỉNH TUYêN QUANG

Giới thiệu chung | Du lịch | Tiềm năng |

Bảo tàng cách mạng trên đất Tuyên
[15:53 - 18/07/2016]
TQĐT - Tuyên Quang vinh dự được Bác Hồ, Trung ương Đảng chọn làm Căn cứ cách mạng, lãnh đạo toàn dân tộc tiến...
Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và “Lễ hội Thành Tuyên năm 2016”
[15:40 - 30/06/2016]
Ngày 14/6/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình hợp tác...
CÁC THÔNG TIN VÀ SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ TỈNH TUYÊN QUANG
[08:07 - 29/06/2016]
Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc, nằm giữa Đông Bắc và Tây Bắc của Việt Nam, phía Đông giáp tỉnh Bắc...