CôNG TáC LãNH Sự

Bảo hộ công dân: Những chuyến bay mùa bão Covid-19
[10:50 - 22/10/2020]
Công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài được Đảng và Nhà nước quan tâm với mục tiêu “không để ai...
Kỷ niệm 70 năm thành lập Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
[10:45 - 12/12/2016]
Ngày 07/12/2016, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập,tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm...
Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao
[10:51 - 19/08/2016]
Ngày 30/6/2016, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp...
Tuyên Quang với công tác bảo hộ công dân
[14:11 - 29/06/2016]
Trong Luật Quốc tế hiện đại, bảo hộ công dân được hiểu “theo nghĩa hẹp” là việc quốc gia thông qua các cơ quan...