Các dự án mời gọi đầu tư
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VẬN ĐỘNG VIÊN TRỢ PCPNN TỈNH TUYÊN QUANG
[16:13 - 30/06/2016]

STT

Tên dự án

Địa điểm

Quy mô

Vốn viện trợ (USD)

I

Nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

341.298

1

Hỗ trợ sản xuất cá tại xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên

Huyện Hàm Yên

10ha

10.000

2

Dự án hỗ trợ giống và kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò xã Thành Long, huyện Hàm Yên

Huyện Hàm Yên

 

50.000

3

Dự án cải tạo diện tích chè già cỗi huyện Sơn Dương

Huyện Sơn Dương

 

81.000

4

Dự án trồng cây Chùm Ngây tại huyện Sơn Dương

Huyện Sơn Dương

 

20.298

5

Dự án đầu tư giống và kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò tại xã Khau Tinh, huyện Na Hang

Huyện Na Hang

 

15.000

6

Dự án đầu tư giống và kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò tại xã Năng Khả, huyện Na Hang

Huyện Na Hang

 

30.000

II

Giáo dục

 

 

1.870.000

1

Dự án trường mầm non Chân Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn

Huyện Yên Sơn

 

135.000

2

Xây dựng trường mầm non Chiêu Yên, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn

Huyện Yên Sơn

 

135.000

3

Xây dựng trường tiểu học Lực Hành, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn

Huyện Yên Sơn

 

115.000

4

Dự án xây dựng trường tiểu học Tiến Bộ , xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn

Huyện Yên Sơn

 

225.000

5

Xây dựng trường tiểu học Hùng Thắng, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên

Huyện Hàm Yên

 

110.000

6

Xây dựng trường tiểu học Thái Thụy, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên

Huyện Hàm Yên

 

90.000

7

Dự án xây dựng trường tiểu học Chân Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn

 

 

115.000

8

Dự án xây dựng trường tiểu học Kiến Thiết, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn

Huyện Yên Sơn

 

180.000

9

Dự án xây dựng trường tiểu học Quang Trung, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn

Huyện Yên Sơn

 

180.000

10

Dự án xây dựng trường tiểu học Chiêu Yên, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn.

Huyện Yên Sơn

 

225.000

III

Giao thông- thủy lợi

 

 

1.339.000

1

Xây dựng công trình đập thủy lợi Phai Quang, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên

Huyện Hàm Yên

 

100.000

2

Xây dựng công trình đập thủy lợi Ban Luyên, xã Minh Hương

Huyện Hàm Yên

 

70.000

3

Xây dựng tuyến đường giao thông liên thôn Bản Dạ, xã Bình An

Huyện Lâm Bình

 

250.000

4

Xây dựng tuyến đường giao thông liên thôn Khuẩy Trang, xã Xuân Lập

Huyện Lâm Bình

 

400.000

5

Xây dựng công trình đập thủy lợi Queng Bản, xã Lăng Can

Huyện Lâm Bình

 

80.000

6

Xây dựng công trình đập thủy lợi Nà Đình, xã Linh Phú

Huyện Chiêm Hóa

 

50.000

7

Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Tát Piếm, xã Hà Lang

Huyện Chiêm Hóa

 

239.000

8

Xây dựng tuyến đường giao thông liên thôn xã Hùng Mỹ

Huyện Chiêm Hóa

 

150.000

IV

Văn hóa

 

 

500.000

1

Nâng cao năng lực cho đồng bào dân tộc tại các vùng phát triển du lịch cộng đồng

Các  huyện, thành phố

 

500.000

Tổng cộng

 

 

4.470.298