Đoàn công tác tỉnh tuyên quang tham dự hội chợ thương mại du lịch quốc tế việt- trung năm 2016 Nhận lời mời của Châu trưởng châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, từ ngày 05/12/2016 đến ngày 07/12/2016, Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang gồm 08 người do đồng chí Trương Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội chợ Thương mại du lịch quốc tế Việt - Trung năm 2016 tại châu Văn Sơn, Trung Quốc.
thư viện hình ảnh